Abonnemangs- och licensavtal för Pixhill.com

Detta avtal är mellan Future Image Ltd (Pixhill.com) och medlemmen eller kunden (du eller slutanvändaren) som upprättar ett användarnamn och lösenord (registrerar sig eller abonnerar) för rätten att få tillgång till, förvärva och använda innehåll (stock-fotografier, illustrationer, bilder och annat medieinnehåll) från www.pixhill.com webbplats. Om du ingår detta avtal på uppdrag av din arbetsgivare eller annan juridisk person garanterar och intygar du att du har full rätt och laglig rätt att göra det.

Allmänt

Kontraktet är personligt och du har inte rättigheten att överföra Dina användarnamn eller rättigheter i detta kontrakt till tredje person.

Genom att registrera dig eller abonnera eller hämta innehåll från Pixhill.com bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat villkoren i detta avtal och Pixhill.com integritetspolicy. Pixhill.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa avtal, förutsatt att ändringarna meddelas på Pixhill.com eller sådan information skickas till användaren via e-post.

Vid registreringen blir du automatiskt anmäld till Pixhill.com sändlista. Din personliga information, t.ex. din e-postadress kommer inte att ges till, eller användas av, någon person utanför denna tjänst. Du kan när som helst ta bort dig från sändlistan genom menyn "Mitt konto".

Du kan använda innehållet genom abonnemang eller du kan betala för varje nedladdning separat, enligt vår prislista.

Abonnemang på Pixhill.com

Abonnemang på Pixhill.com ger en enda, namngiven person tillgång till ett obegränsat antal nedladdningar för en namngiven kollektion på Pixhill.com. Ytterligare licenser under samma abonnemang kan förvärvas mot extra kostnad – se prislistan eller kontakta vår abonnemangstjänst på info(at)pixhill.com.

Abonnemang beviljar rätten att använda innehållet i tre namngivna länder (gäller inte RF, där rätten att använda innehållet är global): användarens eget land, plus två valfria ytterligare länder. Om fler än tre länder krävs ska du kontakta vår abonnemangstjänst på info(at)pixhill.com.

Upphovsrätt

Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehållet innehas av Pixhill.com eller medverkande fotografer. Genom detta avtal garanteras slutanvändaren följande rättigheter till publicering, medan alla andra rättigheter förbehålles av Pixhill.com.

Överst på sidan

Publiceringsrätt

Pixhill.com erbjuder bilder som både är royaltyfria (RF) och med exklusiva rättigheter (RM).

Royaltyfritt (RF) innehåll ger dig en icke-exklusiv licens att använda innehållet så länge och så många gånger du vill utan extra kostnad. Detta är också anledningen till att vi inte kan visa användningshistorik för royaltyfria bilder. Alla royaltyfria bilder är tydligt märkta med "RF"-symbolen och har detaljerad information.

Exklusiv (RM) innehållsanvändning är mer kontrollerad. Innehållet är tillgängligt med detaljerad information om tidigare användning av innehållet. RM innehåll kan också användas med tidsbaserad exklusivitet mot extra kostnad. De nedan nämnda rättigheterna för publicering gäller för både RF- och RM-licenser, om inte annat anges.

Slutanvändaren har rätt att publicera innehåll när innehållet i filen har laddats ner från Pixhill.com och motsvarande användningsrapport har fyllts i korrekt.

Den första publiceringen måste slutföras inom två månader från nedladdning av innehållet. För exklusivt (RM) innehåll kan publicering/kampanj bestå av separata element (annonser, broschyrer, webbsidor etc.) men det måste tydligt vara en enda kampanj som omfattar samma ämne/kund (gäller inte för innehåll med royaltyfri licens).

Om slutanvändaren vill använda samma RM-innehåll efter två månaders tid eller till en annan kampanj/kund, måste han/hon hämta innehållet igen och fylla i en ny användningsrapport (gäller inte för innehåll med royaltyfri licens).

Obegränsat särtryck etc. tillåts från den ursprungliga layouten på dokument, utskrift till filmer eller motsvarande.

Innehåll som visar människor och produkter utan känd produktetikett, varumärke eller design får fritt användas i reklam. Innehållet kan också användas i broschyrer, kataloger, produktförpackningar, böcker och affischer, tidskrifter och tidningar, på internet, i multimedia, på TV och i filmer. Storleken på innehåll som publiceras på internet får inte överstiga 800 x 640 pixlar och upplösningen får inte överstiga 72 dpi. Om innehållet används som del av en layout, så att innehållet inte kan separeras från helheten, är den maximala storleken 1 200 x 800 bildpunkter med 72 dpi. Publicering av innehåll som visar objekt som är föremål för upphovsrätt eller rättigheter i varumärke, design eller arkitektur sker på slutanvändarens egen risk och är deras ansvar.

För att förtydliga får innehållet INTE användas för återförsäljning, för licens eller annan distribution som inte nämns ovan. Detta innebär, utan begränsning, alla mallar, oavsett om de är online eller inte (webbplatsmallar, flashmallar, visitkortmallar etc.), alla print-on-demand-tjänster, affischer, vykort eller andra föremål för återförsäljning eller distribution för vinst. Mer information om rättigheterna och deras begränsningar kan hittas på vår sida med Frågor och svar (FAQ) eller genom vår kundtjänst.

Utökad licens är tillgänglig mot extra kostnad för merparten av innehållet. Sådana miniatyrbilder är märkta med "EL" och det utökade licensalternativet för objektet är valbart i varukorgen.

Den betalda utökade licensen ger dig möjlighet att använda innehållet för återförsäljning eller annan distribution, inklusive:

 • obegränsad körning för elektroniska föremål för återförsäljning
  • e-hälsningar eller liknande kort
  • webbsidemallar eller applikationsutveckling
  • Powerpoint, Keynote eller motsvarande presentationsmallar
  • skärmsläckare eller e-postmallar
 • eller upp till 4 000 affischer, kalendrar, muggar och musmattor
 • eller upp till 30 000 kort, kontorsmaterial, klistermärken eller pappersprodukter
 • eller upp till 1 000 klädesplagg, t-shirts, leksaker, spel
 • eller upp till 200 inramade bildmaterial

Mer information om rättigheter och deras begränsningar kan hittas på vår sida med vanliga frågor och svar (FAQ) eller genom vår kundtjänst info(at)pixhill.com.

Placering och storlek på innehållet vid publicering är inte begränsade (med undantag av internet) dvs. innehållet kan användas fritt på förstasidor, sidor och bakre omslag i önskad storlek.

Innehållet får inte användas i ett sammanhang som skulle strida mot professionella eller kommersiella intressen eller det konstnärliga värdet av fotografen eller modeller eller varumärken som visas i innehållet. Du får inte under några omständigheter använda innehåll i samband med något pornografiskt, obscent, omoraliskt eller olagligt material såsom, utan begränsning, politiska texter, läkemedels- eller sjukvårdskampanjer etc. Enskilda personer får inte skäras av från innehåll som visar mer än tre personer för publicering på egen hand. Innehållet kan sättas samman till så kallade collage, under förutsättning att ovanstående begränsningar iakttas.

Vid publicering av innehåll måste källan nämnas som "Pixhill.com/fotografens namn". Rättighet till publicering utgörs inte av ensamrätt, utom när det gäller villkoren för så kallade låsta bilder. Källan ska alltid anges i samband med all redaktionell användning. Vid kommersiell användning är det också rekommenderat att källan anges.

Slutanvändaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Överst på sidan

Tidsbaserad exklusivitet (låst innehåll)

När den tidsbaserade exklusiviteten förvärvas är innehållet inaktiverat på Pixhill.com i utvalda länder för den valda tidsperioden från det att innehållet laddas ner. Medan den tidsbaserade exklusiviteten är aktiv kan innehållet inte ses, eller laddas ner, av andra i dessa utvalda länder, och därför tillåts inte ny publicering av låst innehåll.

Överst på sidan

Fakturering och prissättning

Pixhill.com debiterar slutanvändaren enligt gällande prislista. Slutanvändarens rättigheter enligt detta avtal är föremål för de betalningar som betalas på förfallodagarna.

Slutanvändarens ansvar

Slutanvändaren ansvarar för att kontrollera kvaliteten på innehållet och är ansvarig för alla eventuella skador orsakade av icke-avtalsenlig användning av innehåll till Pixhill.com och till tredje part vars rättigheter har kränkts genom icke-avtalsenlig användning.

Slutanvändare med medlemskap på Pixhill.com är skyldig att uppdatera slutanvändarens egna nedladdningar på ett sådant sätt att nedladdningar som har laddats ned av misstag, eller inte har publicerats, raderas från slutanvändarens nedladdningshistorik. Uppdatering måste utföras inom 60 dagar efter varje nedladdning. Hämtningshistoriken hanteras under menyn "Mitt konto".

Överst på sidan

Pixhill.com ansvar och begränsning av risk

Pixhill.com garanterar att vi har rätt att erbjuda rättigheter för bildpublicering i detta avtal, för de bilder som laddats ner från bildbanken.

Pixhill.com garanterar inte att tjänsten kommer att vara igång utan avbrott, och är inte ansvarig för skador som orsakas av fel, avbrott, förseningar, haverier, virus eller andra skadliga element eller försummelse vid dataöverföring, datorer eller programvara. Om emellertid det ovannämnda avbrottet orsakats av Pixhill.com och varar i mer än tjugofyra (24) timmar non-stop, kommer Pixhill.com automatiskt att förlänga användarens avtalsperiod med den del som överstiger tjugofyra (24 ) timmar. Pixhill.com är heller inte ansvarig för skador som orsakas av force majeure eller motsvarande händelser inom de begränsningar som tjänsten omfattar.

Pixhill.com ansvarar inte för sådana direkta eller indirekta skador som drabbar slutanvändare eller tredje part som orsakas av användning av innehåll som strider mot villkoren i detta avtal eller tekniska anvisningar.

I samtliga ansvarsfrågor begränsar Pixhill.com skadeståndsskyldigheten till högst det pris som användaren har betalat för tjänsten.

Pixhill.com förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta en slutanvändares avtal om slutanvändaren bryter mot villkoren i detta avtal.

Överst på sidan

Övriga villkor

Dessa villkor gäller för registrerade slutanvändare. Alla rättigheter enligt detta avtal löper ut omedelbart när registreringen upphör.

Pixhill.com har rätt att:

 • Spåra dina nedladdningar
 • Bevaka ditt konto om du dagligen laddar ner fler än 10 bilder
 • Övervaka eventuellt missbruk av ditt användar-ID och lösenord
 • • Avsluta ditt konto utan förvarning om vi misstänker missbruk av användar-ID och lösenord eller annat missbruk som strider mot detta kontrakt

Nedladdningshistoriken samlas in och presenteras enligt användarens agerande i hämtningsprocessen. Vi tar denna rapportering väldigt seriöst, men vi kan inte garantera riktigheten eller korrektheten av sådan nedladdningshistorik.

Pixhill.com kan inte garantera att någon annan inte använder det låsta innehållet under låsningsperioden. Alla användare som hämtat innehållet innan låsningsdatumet får använda innehållet i rapporterad ursprunglig användning. Däremot kommer inga nya nedladdningar att ske eftersom innehållet är inaktiverat i användarnas egna länder från den tidpunkt då innehållet låsts.

Pixhill.com förbehåller sig rätten att ta bort och radera innehåll från sina kollektioner. I sådana fall kan innehållet fortfarande användas för den ursprungliga användningen, men inga nya användningar är tillåtna.

Slutanvändaren har rätt att meddela sin önskan om att avsluta sin registrering med omedelbar verkan. Dock kommer de medlemsavgifter som redan betalats inte att återbetalas. Pixhill.com förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta en slutanvändares överenskommelse om slutanvändaren bryter mot villkoren i detta avtal.

Tvister med anledning av detta avtal kommer att falla inom jurisdiktionen av Helsingfors tingsrätt, Finland.

Överst på sidan