De Pixhill.com Lidmaatschap en Inhoud Licentie Overeenkomst

Deze overeenkomst is tussen Future Image Ltd (Pixhill.com) en de gebruiker of klant (U of de eindgebruiker) die voorziet in een gebruikersnaam en wachtwoord (registreert of abonneert) voor het recht op toegang, het verwerven en gebruiken van de inhoud (stock fotografie, illustraties, beelden en andere media bestanden) van de website www.pixhill.com. In het geval dat u deze overeenkomst aangaat in namens uw werkgever of een andere entiteit, garandeert en bevestigt u dat u het volledige recht en de juridische bevoegdheid heeft om dit te doen.

Algemeen

Door te registreren bij Pixhill.com als gebruiker bevestigd u tegelijkertijd dat u de voorwaarden in deze licentieovereenkomst en de Pixhill.com privacy verklaring heeft gelezen , begrepen en geaccepteerd. Pixhill.com behoudt zich het recht voor te allen tijde deze overeenkomst te kunnen aanpassen en/of wijzigen, op voorwaarde dat de veranderingen worden aangekondigd op Pixhill.com of dat de aangepaste informatie wordt verzonden naar de gebruiker per e-mail.

Door te registreren, wordt u automatisch aangemeld voor de Pixhill.com mailinglijst. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, worden niet aan derden verschaft. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven van de mailinglijst via de "Mijn Account" menu.

Pixhill.com Lidmaatschap

Een Pixhill.com lidmaatschap verleent een enkele, genaamd persoon toegang tot een onbeperkte hoeveelheid downloads voor een benoemde Pixhill.com collectie. Een maximum van twee extra licenties, onder dezelfde lidmaatschap voorwaarden, kunnen worden verworven tegen meerprijs - neem dan contact op met onze leden service op info(at)pixhill.com.

Het lidmaatschap geeft het recht om de inhoud te gebruiken in de drie benoemde landen: de gebruikers eigen land, plus twee extra landen. Als er meer dan drie landen vereist zijn, neem dan contact op met onze leden service op info(at)pixhill.com.

Lidmaatschap geeft ook recht op 24 maanden gratis bevriezings vermogen, die kunnen worden gebruikt voor exclusief gebruik van de inhoud. Zie "Bevroren Inhoud" in de onderstaande publicatie rechten.

Het lidmaatschap zelf, gebruikersnaam , wachtwoord en de publicatie rechten kunnen niet worden overgedragen aan derden. Alle lidmaatschapsrechten zijn alleen geldig wanneer het lidmaatschap actief is.

Auteursrecht

Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud zijn van Pixhill.com en/of de bijdragende kunstenaars. Met dit contract, wordt de eindgebruiker de volgende publicatie rechten verleend, terwijl alle andere rechten zijn voorbehouden aan Pixhill.com.

Terug naar begin

Publicatie rechten

Houd er rekening mee dat Pixhill.com inhoud niet gelicentieerd is onder een royalty-vrije licentie. Wij leveren rights-managed inhoud vergezeld van gedetailleerde online informatie over het vorige gebruik van de inhoud.

Onze inhoud met mensen en producten zonder een herkenbaar etiket, merk of ontwerp kunnen vrij worden gebruik voor reclamedoeleinden. De inhoud kan ook worden gebruikt in brochures, catalogi, verpakkingen van een product, boeken en posters, tijdschriften en kranten, op het internet, in multimedia, op tv en in video's. De grootte van gepubliceerde afbeeldingen op het internet mag niet groter zijn dan 1200 x 800 pixels, en de resolutie ervan mag niet meer zijn dan 72 dpi. Als de afbeeldingen worden gebruikt op het internet als een onderdeel van een lay-out, zodat die enkele afbeeldingen niet kunnen worden gescheiden van het geheel, dan is de maximale te gebruiken grootte 1200 x 800 pixels, 72 dpi. Publicatie van beelden met items die onderworpen zijn aan auteursrecht, handelsmerk of merkrechten gebeurt op verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.

Ter verduidelijking, de beelden kunnen niet worden gebruikt voor doorverkoop, licenties aan derden of andere distributievormen die hierboven niet genoemd zijn. Dit betekent dat, zonder uitzonderingen, alle templates, online of niet (website templates, Flash templates, visitekaartjes, enz.), in welke posters, ansichtkaarten of andere artikelen voor doorverkoop, licentie-of distributie voor winst niet zijn toegestaan. Meer informatie over de rechten, en beperkingen op de rechten, kunnen worden gevonden op de FAQ pagina of kunnen worden verkregen via onze klantenservice.

Het plaatsen van afbeeldingen of hun omvang in publicaties wordt niet beperkt (met uitzondering van het internet). Dat wil zeggen dat onze inhoud vrij gebruikt kan worden op voorpagina's, binnenpagina's of achterkanten in de gewenste grootte.

De beelden mogen niet worden gebruikt in een context die het beroeps- of bedrijfsmatig belang of de artistieke waarde van de fotograaf of personen, handelsmerken of merken geÔllustreerd in de beelden zou kunnen schaden. U mag in geen geval de beelden uit de beeldbank gebruiken in en/of in verband brengen met pornografisch, obsceen, immoreel of illegaal materiaal. Individuele personen kunnen niet worden uitgesneden voor alleenstaande publicatie als het originele beeld bestaat uit meer dan drie personen. De beelden kunnen worden geassembleerd tot de zogenaamde collages op voorwaarde dat de bovenstaande beperkingen in acht worden genomen.

Bij het publiceren van de beelden, moet de bron worden vermeld als "Pixhill.com / naam van de artiest". De toegekende publicatie rechten vormen geen exclusieve rechten, behalve in het geval van de zogenaamde bevroren inhoud, met eigen voorwaarden. De bron moet altijd worden vermeld in combinatie met al het redactioneel gebruik. Voor commercieel gebruik, is het raadzaam dat de bron wordt vermeld.

De eindgebruiker is niet gerechtigd om zijn / haar rechten over te dragen, onder deze overeenkomst, aan een derde partij.

De eindgebruiker heeft het recht om de afbeelding te publiceren zodra het beeldgebonden gebruiks-rapport correct is ingevuld en het beeldbestand is gedownload van Pixhill.com. De bedoelde publicatie moet worden gedaan binnen drie maanden na het moment van downloaden van het bewuste beeldbestand. De publicatie / campagne kan bestaan uit afzonderlijke elementen (advertenties, brochures, internetpaginaís, enz.), maar het moet duidelijk een enkele campagne zijn voor hetzelfde onderwerp en dezelfde klant.

Herdrukken etc. is toegestaan als het het oorspronkelijke lay-out document betreft.

Als de eindgebruiker gebruik wil maken van dezelfde inhoud nadat de drie-maanden tijdslimiet is verlopen of voor een andere campagne/klant, dan moet de inhoud opnieuw worden gedownload en opnieuw, voor de desbetreffende inhoud, een gebruiks-rapport worden ingevuld.

Terug naar begin

Bevroren Inhoud

Bevroren inhoud wordt verwijderd uit het aanbod van Pixhill.com in bepaalde landen voor de geselecteerde periode vanaf het moment van het downloaden. Zolang het beeld bevroren is, is het niet te zien en niet te downloaden door anderen in de vooraf bepaalde landen, dus nieuwe publicaties van het bevroren beeld zijn niet toegestaan.

Het Pixhill.com bevriezings vermogen (gratis of aangeschaft) is land gerelateerd. Dus, als u de inhoud bevriest in drie landen, verbruikt u drie maanden bevriezingsvermogen per maand.

Terug naar begin

Facturatie en prijzen

Pixhill.com factureert de eindgebruiker volgens de op dat moment geldende prijslijst. De rechten van de eindgebruiker, op grond van deze overeenkomst, zijn onderworpen aan het feit dat de facturen worden betaald binnen de gestelde termijnen.

Verplichtingen van de eindgebruiker.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de beeldskwaliteit en aansprakelijk voor het volledige bedrag van eventuele schade veroorzaakt door niet-contractueel gebruik van de afbeeldingen aan Pixhill.com en aan derde partijen wier rechten zijn geschonden door niet-contractueel gebruik.

De eindgebruiker, met een Pixhill.com abonnement, is verplicht om de beeldgebonden gebruiks geschiedenis, van de beelden die de gebruiker heeft gedownload, aan te passen in het geval dat de beelden niet zijn gepubliceerd of per ongeluk zijn gedownload. Dit kan gedaan worden door deze te verwijderen uit de download geschiedenis van de gebruiker zelf. Deze aanpassingen moeten worden gedaan binnen 90 dagen na het moment van downloaden. De download geschiedenis gegevens worden beheerd op het "Overzicht gebruikte beelden" submenu onder het "Mijn Account" menu.

Terug naar begin

Pixhill.com aansprakelijkheid en beperking van risico's

Pixhill.com zorgt ervoor dat zij gerechtigd is om de beelden, en mede de publicatierechten zoals beschreven in deze overeenkomst, aan te bieden in de beeldenbank.

Pixhill.com garandeert niet dat de dienst altijd operationeel zal zijn zonder onderbrekingen en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, onderbrekingen, vertragingen, break-downs, virussen of andere schadelijke elementen, of nalatigheid in de data-overdracht, computers of software. Echter, indien de eerder genoemde onderbreking wordt veroorzaakt door Pixhill.com en het duurt langer dan vierentwintig (24) uur non-stop, zal Pixhill.com automatisch de gebruikers abonnements periode met eenzelfde periode verlengen. Pixhill.com is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht of overeenkomstige gebeurtenissen binnen de beperkingen van de dienst.

Pixhill.com is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade geleden door de eindgebruikers of derden die worden veroorzaakt door het gebruik van de inhoud in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst of die in strijd zijn met de technische instructies.

Pixhill.com beperkt zich in alle gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan niets meer dan de prijs die de gebruiker betaald heeft voor de dienst.

Pixhill.com behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de eindgebruiker te beŽindigen, indien de eindgebruiker in strijd handeld met de voorwaarden, zoals vermeld in dit contract.

Terug naar begin

Overige voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op geregistreerde eindgebruikers en leden. Alle rechten op grond van deze overeenkomst eindigen onmiddellijk wanneer de registratie of het lidmaatschap afloopt.

Pixhill.com mag vrijelijk:

  • Het gebruik van de beelden en downloads volgen.
  • Een account onder speciaal toezicht stellen, als het dagelijkse aantal downloads meer dan 10 beelden bedraagt.
  • Het mogelijk misbruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord volgen en bewaken.
  • Een account beŽindiging, zonder aparte voorafgaande mededelingen, als het serieuze vermoedens heeft van beeldmisbruik en/of gebruikersnaam/wachtwoord misbruik en/of andere misbruiken die niet in overeenstemming zijn met deze overeenkomst.

Beeldgebonden download geschiedenissen en rapporten worden onder andere opgebouwd door de ingevoerde informatie van de gebruikers zelf. Wij nemen de rapportage zeer serieus, maar mede door het voorgaande kunnen wij helaas niet de nauwkeurigheid of de juistheid garanderen van deze beeldgebonden download geschiedenissen.

Pixhill.com kan niet volledig garanderen dat iemand anders niet de Ēbevroren inhoudĒ gebruikt tijdens de zogenaamde bevriezings periode. Alle gebruikers die de bewuste inhoud gedownload hebben, alvorens de beeldbevriezing van kracht werd, kunnen de bewuste inhoud gebruiken op de eerdergenoemde vooraf gerapporteerde manier en volgens de tijdsvoorwaarden van deze overeenkomst. Er zullen echter geen nieuwe downloads optreden van de bewuste beelden, omdat de bewuste beelden zijn uitgeschakeld voor overige gebruikers van de beeldbank in het bewuste land van de gebruiker zelf.

Pixhill.com behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen uit de beeldbank. In een dergelijk geval kan de verwijderde inhoud nog steeds worden gebruikt op de oorspronkelijke gerapporteerde manier, maar nieuw gebruik is dan niet meer toegestaan.

De eindgebruiker heeft het recht om met onmiddelijke ingang zijn registratie / lidmaatschap te beŽindigen. Echter, de al betaalde contributie zal niet worden terugbetaald. Pixhill.com behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de eindgebruiker te beŽindigen indien de eindgebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van dit contract.

Alle geschillen die voortvloeien uit dit contract zullen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank te Helsinki, Finland.

Terug naar begin