SOPIMUS- JA LISENSSIEHDOT

Rekisteröitymällä tai tilaamalla vuosisopimuksen Pixhill.com -kuvapankkiin (jäljempänä Pixhill.com) käyttäjä (jäljempänä käyttäjä, loppukäyttäjä tai sinä) samalla hyväksyy alla olevat ehdot. Jos rekisteröidyt työantajasi tai jonkin muun oikeushenkilön nimissä, vakuutat samalla, että sinulla on lainmukainen valtuutus tehdä niin.

Yleistä

Rekisteröitymällä Pixhill.com palveluun käyttäjä sitoutuu samalla tämän sopimuksen ja Pixhill.com tietosuojan ehtoihin. Pixhill.com voi muuttaa näitä sopimuksia milloin tahansa edellyttäen, että muutoksista tiedotetaan Pixhill.com internetpalvelussa tai tieto lähetetään käyttäjälle sähköpostilla.

Tämä sopimus on henkilökohtainen eikä loppukäyttäjällä ole oikeutta luovuttaa tunnuksiaan tai tästä sopimuksesta johtuvia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä samalla liittyy Pixhill.com:in postituslistalle. Käyttäjän tietoja voidaan käyttää ainoastaan Pixhill.com:in viestintään. Käyttäjän sähköpostiosoitetta tai muita tietoja ei koskaan luovuteta tämän palvelun ulkopuolelle. Käyttäjä voi poistaa itsensä postituslistalta palvelun "Käyttäjäasetukset" valikosta.

Voit käyttää palvelun sisältöä edullisella vuosisopimuksella tai maksamalla sisällöstä yksittäin hinnastomme mukaan.

Pixhill.com tilaus

Pixhill.com tilaus antaa yhdelle nimetylle käyttäjälle rajoitetun tai rajoittamattoman, aikaperusteisen latausoikeuden palvelun sisältöön. Lisäkäyttäjiä samaan asiakastiliin voidaan lisätä maksua vastaan. Katso ystävällisesti hinnastomme tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme info(at)pixhill.com.

Tilaus antaa oikeuden käyttää sisältöä kolmessa nimetyssä maassa (ei koske RF kokoelmaa, jossa julkaisuoikeus on maailmanlaajuinen): käyttäjän oman maan lisäksi kahdessa vapaavalintaisessa maassa. Lisämaita tarvittaessa olkaa ystävällisesti yhteydessä asiakaspalveluumme info(at)pixhill.com.

Tekijänoikeus

Kuvien tekijänoikeudet omistaa Pixhill.com. Loppukäyttäjä saa kuvaan/kuviin tämän sopimuksen mukaiset julkaisuoikeudet muiden oikeuksien säilyessä Pixhill.com:lla.

Julkaisuoikeus

Pixhill.com tarjoaa sekä Royalty Free (RF) että Exclusive Rights-Managed (RM) lisenssillä varustettuja sisältöjä.

Royalty Free (RF) sisältöön saat maailmanlaajuisen yleisen (ei-yksinoikeudellisen) käyttöoikeuden ja voit käyttää sisältöä niin monta kertaa kuin haluat, ilman eri maksua. Tämän vuoksi emme pysty tarjoamaan RF kuvista käyttöhistoriatietoja. Kaikki Royalty Free sisältö on selkeästi merkitty "RF" symbolilla tai maininnalla kuvan infossa.

Exclusive (RM) sisällön käyttö on enemmän kontrolloitua. Sisältö on tarjolla käyttöhistorian kanssa, josta näet miten ja milloin sisältöä on aikaisemmin käytetty. RM sisältöä voit myös käyttää aikaperusteisella yksinoikeudella, lisämaksua vastaan.

Tämän sopimuksen julkaisuehdot koskevat sekä RF ja RM lisenssejä, ellei erikseen ole muuta mainittu.

Julkaisuoikeus käyttäjälle syntyy kun käyttöraportti on asianmukaisesti täytetty ja sisältö on valmis ladattavaksi kuvapankista.

Ladatun sisällön ensimmäinen kuvanjulkaisu täytyy tehdä 2 kuukauden kuluessa latauspäivästä. Kuitenkin tilauksen päättyessä ensimmäinen kuvanjulkaisu täytyy tehdä 14 päivässä tilauksen päättymisestä. Aikarajojen jälkeen julkaisuoikeus ladattuihin kuviin raukeaa. Sisältöä ei sii ole oikeus ladata varastoon tulevia tarpeita varten. Exclusive (RM) sisällön julkaisu / kampanja voi koostua useista erillisistä elementeistä (mainokset, esitteet, internet sivut jne.), mutta sen on selkeästi oltava yhden toimeksiantajan tilaama (ei koske Royalty Free (RM) sisältöä).

Mikäli samaa Exclusive (RM) sisältöä käytetään loppukäyttäjän toimesta eri kampanjaan/toimeksiantajalle, on loppukäyttäjä velvollinen lataamaan sisällön uudelleen ja täyttämään uuden kuvankäyttöraportin.

Sisällön käyttöoikeudelle ei 2 kk:n säännön lisäksi ole muita aikarajoituksia. Ts. lisäpainatukset jne. ovat sallittuja alkuperäisestä taittodokumentista, painofilmeistä tai vastaavasta.

Sisältö, jossa esiintyy ihmisiä, esineitä- ja tuotteita, joista ei voi tunnistaa tuote- tai liikemerkkiä ovat mainosvapaita ts. sisältöä voidaan käyttää mainonnassa. Sisältöä voidaan käyttää myös esitteissä, luetteloissa, lehdissä, raporteissa, tuotepakkauksissa, kirjoissa, julisteissa, internetissä, multimediassa, tv:ssä ja videoissa. Internetissä julkaistava sisältö saa olla kooltaan korkeintaan 800 x 640 pikseliä ja tarkkuudeltaan 72 dpi. Jos sisältö on osa kiinteää kokonaisuutta, josta yksittäistä sisältöä ei ole mahdollista irrottaa, on maksimikoko 1200 x 800 pikseliä, 72 dpi. Sisällön julkaisu, jossa esiintyy tekijänoikeuden, tavara- tai tuotemerkkioikeuden yms. alaisia objekteja, on loppukäyttäjän vastuulla.

Selvennyksen vuoksi todettakoon, että sisältöä EI ilman eri (kts. alla Extended lisenssi) lisenssiä kokonaan tai osittainkaan saa jälleenmyydä, edelleen lisensioida tai muuten jakaa eteenpäin. Tällä tarkoitetaan mm. web-, flash-, käyntikortti- ja esite- templateja, kaikkia myytäviä tuotteita kuten postikortteja ja julisteita jne.

Tämänkaltaiseen tarkoitukseen tarjoamme osaan sisältöä ns. Extended lisenssiä, lisämaksua vastaan. Extended lisenssin mahdollisuus osoitetaan katselukuvakkeessa "EL" merkinnällä ja lisenssityyppi on mahdollista valita kuvakohtaisesti keräilykorissa.

Extended lisenssillä ladattu ja maksettu sisältö sallii sisällön jälleenmyynnin tai jakelun seuraavasti:

 • rajoittamaton määrä elektronisia tuotteita jälleenmyyntiin (loppukäyttäjälle) kuten
  • e-kortteja tai vastaavia
  • internet tai mobiili sivupohjia
  • Powerpoint, Keynote tai vastaavia presentaatiopohjia
  • näytönsäästäjiä tai sähköpostipohjia
 • tai max. 4.000 julistetta, kalenteria, mukia, hiirimattoa,
 • tai max. 30.000 korttia, kirjepaperia, tarraa tai muuta pienpaperituotetta,
 • tai max. 1.000 vaatekappaletta, t-paitaa, lelua, lautapeliä,
 • tai max. 200 kehystettävää taidepainotuotetta

Lisää tietoja oikeuksista ja rajoituksista saat "Usein kysyttyjä kysymyksiä" sivulta tai asiakaspalvelustamme info(at)pixhill.com.

Kuvan/kuvien sijaintia tai julkaisukokoa julkaisussa ei ole rajoitettu (paitsi Internet), ts. kuvaa voidaan käyttää vapaasti etusivulla, sisälehdillä tai takasivulla halutussa koossa.

Kuvaa/kuvia ei saa käyttää yhteydessä, joka loukkaa kuvassa esiintyvien henkilöiden, tavara- tai tuotemerkkien tai kuvan oikeudenomistajien ammatillista tai kaupallista etua tai taiteellista arvoa. Kuvista, joissa esiintyy yli 3:n henkilön joukko ei ole oikeutta rajata yksittäistä henkilöä julkaistavaksi. Henkilökuvien käyttö tarkoituksiin, joissa henkilö / henkilöt ovat tunnistettavissa, on erikseen kielletty seksi-, viihde-, deitti- ja niihin verrattavien palveluiden mainonnassa, markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Kuvista voidaan tehdä ns. kuvakollaaseja em. rajoitukset huomioiden.

Kuvan julkaisun yhteydessä on mainittava lähde "Pixhill.com / kuvaaja". Lähdemaininta on pakollinen kaiken toimituksellisen käytön yhteydessä mutta ainoastaan suositus kaupallisessa käytössä. Myönnetty julkaisuoikeus ei tarkoita yksinoikeutta kuvan käyttöön paitsi ns. Jäädytetty kuva sopimusehtojen mukaisesti.

Yksinoikeudella jäädytetty kuva

Kuvan jäädytys veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaan. Jäädytetty kuva poistuu kuvapankista keräilykorissa valituksi ajanjaksoksi. Jäädytyksen ollessa voimassa ainoastaan jäädytyksen tekijä pystyy näkemään ja lataamaan kuvatiedoston.

Kuvan jäädytys on maakohtainen ja koskee loppukäyttäjän "Käyttäjäasetukset" sivulla mainittua maata.

Laskutusehdot ja hinnoittelu

Pixhill.com laskuttaa loppukäyttäjää kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Tässä sopimuksessa määritellyt loppukäyttäjän oikeudet kuvaan edellyttävät laskujen maksamista eräpäivään mennessä.

Alkuun

Loppukäyttäjän vastuu

Loppukäyttäjä vastaa kuvan laaduntarkistuksesta sekä kuvan/kuvien tämän sopimuksen vastaisesta käytöstä aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti Pixhill.com:lle sekä kolmansille osapuolille, joiden oikeuksia sopimuksen vastainen käyttö on loukannut.

Yrityssopimuskäyttäjä on velvollinen päivittämään omat kuvalataustietonsa siten, että turhaan ladattujen / ladattujen mutta ei julkaistujen kuvien käyttöhistoriamerkinnät poistetaan kuvapankista. Päivitys on tehtävä viimeistään 30pv kuluttua kunkin kuvatiedoston latauksesta. Käyttöhistoriamerkintöjä hallitaan palvelun "Omat tietoni" valikon kohdasta "Kuvapankista aikaisemmin lataamani kuvat".

Alkuun

Pixhill.com:in vastuu ja vastuunrajoitukset

Pixhill.com vastaa siitä, että sillä on oikeus tarjota tämän sopimuksen mukaiset julkaisuoikeudet kuvapankista ladatuille kuville.

Pixhill.com ei vastaa loppukäyttäjälle tai kolmansille osapuolille tämän sopimuksen tai kuvien teknisten ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta.

Pixhill.com ei takaa palvelun keskeytymätöntä toimintaa eikä ole vastuussa vahingoista jotka johtuvat virheistä, keskeytyksistä, viivästyksistä, rikkoutumisista tai laiminlyönneistä tiedonsiirrossa, tietokoneissa tai ohjelmistoissa. Kuitenkin jos edellämainittu keskeytys johtuu Pixhill.com:ista ja kestää yhtäjaksoisesti yli 24 tuntia pidentää Pixhill.com automaattisesti Yrityssopimus käyttäjän sopimusaikaa 24 tuntia ylittävän osuuden verran. Pixhill.com ei myöskään vastaa ns. Force  Majeure tai niihin rinnastettavista tapauksista käyttäjälle palvelun puutteissa aiheutuvista vahingoista.

Kaikissa vastuutapauksissa Pixhill.com rajoittaa korvausvastuun maksimissaan käyttäjän palvelusta maksaman hinnan suuruiseksi.

Alkuun

Muuta

Nämä oikeudet koskevat rekisteröitynyttä loppukäyttäjää. Kun rekisteröityminen lakkaa, lakkaavat välittömästi myös kaikki tästä sopimuksesta johtuvat oikeudet.

Loppukäyttäjällä on oikeus irtisanoa rekisteröitymisensä lakkaamaan niin halutessaan välittömästi. Maksettuja tai jo laskutettuja maksuja ei kuitenkaan palauteta. Pixhill.com:lla on oikeus irtisanoa loppukäyttäjän rekisteröinti lakkaamaan välittömästi mikäli loppukäyttäjä laiminlyö tästä sopimuksesta johtuvia velvollisuuksiaan.

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet käsittelee Helsingin käräjäoikeus.

Alkuun