Anvisningar

Allmänt i problemsituationer
Bildsökning
Sökanvisningar
Shoppingkorg
Bildinfo och provbild
Bildhistorik
Nedladdning av bilder
Bildfrysning
Bildformat och bildstorlekar
Utskrift och tryck
Zoomade bilder - bruk av urklippsbanor
Masked images and JPEG2000

Avtalsvillkor

FAQ - Frågor och svar

PrislistaAllmänt i problemsituationer

I dessa anvisningar finner du sannolikt svaret på dina frågor. Om anvisningarna inte har hjälpt dig att lösa eventuella problem, kan du meddela din fråga eller Ditt problem till oss, så försöker vi ge dig svar så fort som möjligt.


Bildsökning

Du kan söka efter bilder genom att bläddra i de färdiga kategorierna eller med hjälp av sökfunktionen. Sökning i hela databasen innebär som namnet säger att bilder som följer de givna parametrarna söks i hela bildbanken Pixhill.com. På sökresultatet, liksom på bilder som sökts via kategorierna, kan du sedan göra mer preciserade sökningar.

På resultatsidan visas upp till 2000 bilder, alltid med de nyaste bilderna först.

Till början


Sökanvisningar

*rac* = alla bilder där teckensträngen rac förekommer

*bil = alla ord som slutar med bil

bil* = alla ord som börjar med bil

racerbil = alla bilder där sökordet racerbil förekommer

new york = alla bilder där sökorden new ELLER york förekommer

"new york" = alla bilder där sökorden new york förekommer

tjej +hatt = alla bilder där sökorden tjej OCH hatt förekommer (observera mellanslaget före plustecknet!)

tjej -hatt = alla bilder där sökordet tjej förekommer OCH där sökordet hatt INTE förekommer (observera mellanslaget igen!)

Till början


Shoppingkorg

Du kan samla intressanta bilder i en shoppingkorg och fortsätta att söka bilder.

Bilderna du har lagt i korgen sparas i minnet tills du avslutar sessionen. När du avslutar Pixhill.com töms också shoppingkorgen. Korgen töms också om du inte har använt tjänsten på 10 minuter.

Till början


Bildinfo och provbild

Då du klickar på infolänken eller på själva bilden öppnas bildens infofönster. Info visar bilden i större format för detaljgranskning. Bilden är i RGB-format och du kan kostnadsfritt spara den som provbild. Du kan "dra och släppa" bilden till en sida i ett dokument som är öppet i ett annat program eller spara bilden separat på din hårddisk.

- PC - Klicka på bilden med höger musknapp och välj "Save Picture As" (Internet Explorer) eller "Save Image As" (Netscape) i menyn som visas.

- MAC - Klicka på bilden med musen och håll musknappen intryckt i ca 2 sekunder. Välj "Save Link As" i menyn som visas. Välj "source" som format.

Bilden sparas i önskad mapp.

En zoomad bild ska sparas på hårddisken och placeras i ett dokument för att den ska fungera som zoomad. Bilden kan placeras utan konvertering i PageMaker. Vid placering i andra program sparas bilden först i EPS-format för att den ska fungera som zoomad.

Utöver motivet ges också information om fotografen, upphovsrätten och tidigare publiceringar dvs. bildhistorik.

Till början


Bildhistorik

Av bildhistoriken framgår datumet då bilden har sparats, inom vilken bransch bilden tidigare har använts för marknadsföring eller kommunikation och storleken på målgruppen för kampanjen i fråga. Du kan också se om bilden har utnyttjats för reklam eller för annat ändamål. Med utgångspunkt från denna information kan du fastställa om bilden passar just din reklamkampanj.

Till början


Nedladdning av bilder

Välj önskad filstorlek och "bildfrysning", om du vill få tillgång till bilden med ensamrätt. En frusen bild tas i realtid bort från bildbanken så att andra inte kan se den. Den som har fryst bilden kan dock se den och vid behov t.ex. ladda ner nya storleksversioner av den.

Fyll i användningsrapporten. Om du laddar ner flera bilder under samma session, kan du välja om du använder bilderna för samma eller för andra projekt. Du behöver således inte fylla i en separat rapport för varje bild, om du använder bilderna för samma projekt.

Därefter kan du välja nedladdningsalternativ:

Valet "Spara bilder" går till den sida där du kan spara valda bilder en åt gången på din egen arbetsstation. Du sparar bilderna genom att klicka på länken (Obs! Inte bilden) intill bilden. Din bildfil börjar om en stund automatiskt laddas ner.

Bilden sparas i önskad mapp.

Till början


Bildfrysning

Du kan "frysa" bilden för användning med ensamrätt i sex månader och har förstås förtur att förlänga din rätt till bilden även efter det.

Så länge bilden är frusen kan endast du se bilden i banken, och du kan vid behov ladda ner bilden i olika storleksversioner.

Till början


Bildformat och bildstorlekar

Alla bilder har sparats i JPG- och RGB- och CMYK-format. Av bilderna finns tre olika storleksversioner: A8=1 MB, A6=4 MB, A5=15 MB, A4=32 MB och A4=24 MB RGB. Sparade i JPG-format packas bilderna i genomsnitt till 10-40 % av den ursprungliga filstorleken.

Bildskärpan har optimerats separat i varje bildstorlek. Om du planerar att använda samma bild i flera storlekar, lönar det sig för dig att ladda ner alla behövliga storleksversioner av bilden. På så sätt säkrar du en jämn kvalitet hos de publicerade bilderna. Om du laddar ner de olika storleksversionerna en och samma dag, får du bara en faktura för nedladdningen av bilder.

Till börjanUtskrift och tryck

I avsikt att minska filstorleken har bilderna sparats i JPG-format. I allmänhet är det att föredra att byta från JPG-format till EPS- eller TIF-format när du bearbetar bilden i ett bildbehandlingsprogram eller levererar den för utskrift till en reprofirma eller ett tryckeri. Om du inte själv byter filens format före utskrift, bör du meddela företaget som skriver ut bilden att den kommer i JPG-format. Alla rip-tillämpningar kan inte färgseparera JPG-bilder, och förhandsinformationen kan således bespara mottagaren obehagliga överraskningar.

Du kan ändra bildens storlek +/- 30 % utan att bildens kvalitet försämras. Större förändringar bör göras med ett bildbehandlingsprogram eller genom nedladdning av en för ändamålet lämpligare storleksversion från bildbanken.

Bilderna har optimerats för användning i 54 - 60 linjers trycksaker tryckta på normalt bestruket papper. Om andra linjetätheter eller specialpapper används, bör bilderna efterbehandlas så att de motsvarar de krav som tryckmetoden kräver. I allmänhet kan bilderna behandlas på reprofirman eller tryckeriet du anlitar. Glöm inte att informera dem om saken!

Till börjanZoomade bilder - bruk av urklippsbanor

Urklippsbanan är en linje som byggts upp kring objektet och som möjliggör placering av bilden utan bakgrund på en bakgrundsbild eller med bakgrundsfärg. Vi har byggt upp färdiga urklippsbanor för bilder, som enligt oss också lämpar sig för användning som zoomade.

En urklippsbana finns färdigt sparad i bilder med en helt vit eller enfärgad bakgrund. Sådana bilder kan utan konvertering visas zoomade i layoutprogram. I banken finns också många bilder (naturlig bakgrund, skuggor etc.), som redan har en urklippsbana inbyggd, men den har inte sparats för användning. Om du vill skriva ut en sådan bild zoomad, gör du så här: Öppna Photoshop och bildfilen ifråga, välj sökvägen ifråga på fliken "paths" och definiera den som "clipping path". Då bilden därefter sparas, sparas urklippsbanan med bilden.

Zoomade bilder i bildbanken Pixhill.com finner du i klassen "zoomade" eller med sökorden "zoomad" och "zoomade".

Till börjanMasked images and JPEG2000

Masks can also be used in case you wish to isolate a portion of an image from the rest of a photo. This goes especially if the edges are not well defined or are very complicated (as hair on our example). Masked images are delivered as JPEG2000 files, mask in turn stored as a separate alpha channel. JPEG2000 images can be opened and edited in Photoshop by installing the appropriate plug-in (found from the PS installation disks).

Example of masking:

…and clipped and masked example next to each other:

Mask in Alpha channel

Top