Ohjeet

Yleistä ongelmatilanteissa
Kuvan etsiminen
Hakuohjeet
Kuvien kerääminen ja keräilykorien tallentaminen
Kuvan info ja leiskakuva
Kuvankäyttöhistoria
Kuvien lataaminen
Jäädytetty kuva
Kuvaformaatit ja kuvakoot
Kuvan käyttö tulostuksessa ja painotöissä
Syvätyt kuvat - syväyspolkujen käyttäminen
Maskatut kuvat ja JPEG2000 tiedostomuoto

Lisenssiehdot

FAQ - Kysymyksiä ja vastauksia

HinnastoYleistä ongelmatilanteissa

Apu vastauksiisi löytyy todennäköisesti näistä ohjeista. Mikäli ongelmasi ei kuitenkaan ohjeisiin tutustumalla selviä voit kertoa meille kysymyksesi tai ongelmasi niin etsimme siihen ratkaisun mahdollisimman nopeasti. Olethan tutustunut myös Kysymyksiä ja vastauksia sivuumme?


Kuvan Etsiminen

Voit etsiä kuvia selaamalla valmiita luokkia tai suorittamalla hakuja. Haku koko tietokannasta on nimensä mukaisesti haku, joka etsii annettujen parametrien mukaiset kuvat koko Pixhill.com kuvapankista. Haun tuloksesta, samoinkuin luokkien kautta näytettävistä kuvista, voit lisäksi suorittaa tarkennettuja hakuja.

Tulossivulla näytetään enintään 2.000 kuvaa aina uusimmat kuvat ensimmäisenä.

Alkuun


Hakuohjeet

0007 = kaikki kuvat, joiden hakusanoissa tai tiedostonimessä esiintyy merkkijono 0007

0007235 = kaikki kuvat, joiden hakusanoissa tai tiedostonimessä esiintyy merkkijono 0007235

*kilp* = kaikki kuvat, joissa esiintyy merkkijono kilp

*auto = kaikki auto loppuiset sanat

auto* = kaikki auto alkuiset sanat

kilpa-auto = kaikki kuvat, joissa esiintyy hakusana kilpa-auto

new york = kaikki kuvat, joissa esiintyy hakusana new TAI york

"new york" = kaikki kuvat, joissa esiintyy hakusana new york

tyttö +hattu = kaikki kuvat, joissa esiintyy hakusanat tyttö ja hattu (huomaa välilyönti ennen + merkkiä!)

tyttö -hattu = kaikki kuvat, joissa esiintyy hakusana tyttö ja joissa ei esiinny hakusanaa hattu (huomaa jälleen välilyönti!)

Alkuun


Kuvien kerääminen ja keräilykorien tallentaminen

Voit kerätä kiinnostavat kuvat keräilykoriin klikkaamalla kuvan alla olevaa "keräilykori" kuvaketta.

Voit tallentaa keräilykoreja myöhempää käyttöä varten. Yhteen keräilykoriin voit tallentaa korkeintaan 15 kuvaa ja erilaisia keräilykoreja voit tallentaa niin monta kuin haluat.

Alkuun


Kuvan info ja leiskakuva

Klikkaamalla info linkkiä tai kuvaa itseään avautuu kuvan infoikkuna. Info esittelee kuvan suuremmassa koossa tarkempaa tutustumista varten. Kuva on RGB muotoinen ja voit tallentaa sen veloituksetta leiskakuvaksi. Voit "vetää ja pudottaa" kuvan toisessa ohjelmassa avoinna olevan dokumentin sivulle tai tallentaa kuvan erikseen kovalevyllesi.

- PC - Klikkaa kuvaa hiiren oikeanpuolimmaisella painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta "Save Picture As" (Internet Explorer) tai "Save Image As" (Netscape).

- MAC - Klikkaa kuvaa hiirellä ja pidä hiirinäppäintä alaspainettuna n. 2 sekunnin ajan. Valitse avautuvasta valikosta "Save Link As" (Internet Explorer) tai "Save Link As" (Netscape). Valitse formaatiksi "source".

Kuva tallennetaan haluttuun kansioon.

Syvätty kuva on tallennettava kovalevylle ja paikoitettava dokumenttiin, jotta se toimisi syvättynä. Kuvan voi sellaisenaan paikoittaa Page Makeriin, muihin ohjelmiin paikoitettaessa on kuva ensin tallennettava EPS muotoon, jotta se toimii syvättynä.

Visuaalisuuden lisäksi tarjolla on myös tiedot kuvaajasta, kuvan copyrightistä sekä tiedot kuvan aiemmista julkaisuista eli ns. kuvankäyttöhistoria.

Alkuun


Kuvankäyttöhistoria

Kuvankäyttöhistoria kertoo kuvan tallennuspäivän, minkä toimialan markkinoinnissa tai viestinnässä kuvaa on käytetty sekä ko. kampanjan kohderyhmän suuruuden. Lisäksi näet, onko kuva ollut mainoskäytössä vai muussa käytössä. Näiden tietojen perusteella on turvallista pohtia, sopiiko kuva käytettäväksi myös omassa kampanjassa.

Alkuun


Kuvien lataaminen

Valitse haluamasi tiedostokoko sekä "kuvan jäädytys", jos haluat ottaa kuvan yksinoikeudella käytettäväksi. Jäädytetty kuva poistuu reaaliaikaisesti kuvapankin muiden käyttäjien näkyviltä. Kuvan jäädyttäjä näkee kuitenkin kuvan ja voi tarvittaessa ladata kuvasta esim. uusia kokoversioita.

Täytä käyttöraportti.

Valitse "Tallenna kuvat" johtaa sivulle, jolta voit tallentaa valitut kuvat omalle työasemallesi.

Voit joko tallentaa kaikki kuvat kerrallaan yhtenä ZIP tiedostona tai ladata kuvat yksitellen.

Yksittäisten kuvien tallennus tapahtuu klikkaamalla kuvan vieressä olevaa linkkiä (huom! ei siis kuvaa). Tarkemmat tallennusohjeet lataussivulla.

Alkuun


Jäädytetty kuva

Voit lisämaksusta jäädyttää kuvan yksinoikeudella käyttöösi. Kuvan jäädytys suoritetaan keräilykorissa klikkaamalla rasti kohtaan "Jäädytä 6 kk:si". Valinta poistaa kuvan maakohtaisesti pankin muiden käyttäjien nähtäviltä 6 kk:n ajaksi. Kuvan jäädyttäjä näkee kuitenkin kuvan pankissa ja voi tarvitessaan ladata kuvasta esim. eri tiedostokokoja käyttöönsä.

Alkuun


Kuvaformaatit ja kuvakoot

Kaikki kuvat on tallennettu JPG formaatissa RGB sekä CMYK muotoon. Kuvista on tarjolla viisi eri kokoversiota: RGB A4=24 MB sekä CMYK A8=1MB, A6=4MB, A5=15MB ja A4=32MB. Tallennettuna JPG formaattiin kuvat pakkautuvat keskimäärin 10-40%:iin alkuperäisestä tiedostokoosta.

Kuvien terävöitykset on optimoitu jokaisessa CMYK kuvakoossa erikseen. RGB kuvia ei ole terävöitetty lainkaan. Jos suunnittelet käyttäväsi samaa kuvaa useammassa eri koossa, kannattaa sinun ladata kuvasta kaikki tarvitsemasi kokoversiot. Näin varmistat tasalaatuisuuden julkaistavissa kuvissa.

Alkuun


Kuvan käyttö tulostuksessa ja painotöissä

Kuvat on tiedostokoon pienentämiseksi tallennettu JPG muotoon. JPG formaatti on yleensä syytä vaihtaa EPS tai TIF formaattiin aina kun käsittelet kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla tai kun toimitat kuvan tulostettavaksi reproon tai painoon. Jos et itse vaihda tiedoston tallennusformaattia ennen tulostusta, informoi kuvan tulostavaa yritystä siitä, että se on JPG formaatissa. Kaikki rip-sovellukset eivät pysty tekemään värierotteluita JPG kuvista, joten antamalla etukäteistiedon saatat välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

Voit muuttaa kuvan kokoa +-30% ilman, että kuvan laatu kärsii. Suuremmat muutokset on syytä tehdä kuvankäsittelyohjelmalla tai lataamalla kuvapankista tarkoitukseen paremmin soveltuva kokoversio.

CMYK kuvat on optimoitu käytettäväksi 54 - 60 linjaisissa painotöissä painettuna normaalille päällystetylle paperille. Jos käytät muita linjatiheyksiä tai erikoisia papereita, tulee sinun ladata pankista RGB kuvatiedosto ja jatkokäsitellä kuvat vastaamaan painotyön vaatimuksia. Yleensä käsittelyn suorittaa käyttämäsi repro- tai painolaitos, muista informoida heitä asiasta!

Alkuun


Syvätyt kuvat - syväyspolkujen käyttäminen

Syväyspolku on kohteen ympärille tehty linja, joka mahdollistaa kuvan paikoittamisen ilman taustaa pohjakuvan tai -värin päälle. Olemme rakentaneet syväyspolut valmiiksi sellaisiin kuviin, jotka mielestämme sopivat myös syvättyinä käytettäviksi.

Syväyspolku on tallennettu valmiiksi kuviin, joiden tausta on täysin valkoinen tai yksivärinen. Tällainen kuva näkyy sellaisenaan taitto-ohjelmassa syvättynä.  Pankista löytyy lisäksi paljon kuvia (luonnollinen tausta, varjot tms.), joihin syväyspolku on jo rakennettu, mutta sitä ei ole tallennettu käytettäväksi. Kun haluat tulostaa tällaisen kuvan syvättynä toimi seuraavasti: Avaa Photoshop ja ko. kuvatiedosto, valitse "paths" välilehdeltä ko. polku ja määritä se "clipping pathiksi". Kun kuva tämän jälkeen tallennetaan, tallentuu syväyspolku mukana.

Syvätyt kuvat Pixhill.com kuvapankista löydät luokasta "syvätyt" tai hakusanoilla "syvätty" ja "syvätyt".

AlkuunMaskatut kuvat ja JPEG2000 tiedostomuoto

Kuvaan rakenetun maskin avulla voidaan kuvankäsittelyohjelmassa (tai jopa joissakin taitto-ohjelmissa) helposti valita maski (tai sen vastakohta) ja editoida sitä, esim. vaihtamalla kuvan tausta toiseksi. Maski soveltuu epäsäännöllisten muotojen, kuten hiusten erottamiseen syväyspolkua paremmin. Maskatut kuvat olemme tallentaneet JPEG2000 formaattiin ja maski on tallennettu kuvaan omaksi Alpha-kanavakseen. JPEG2000 kuvia voi avata ja editoida Photoshopilla, jos kyseinen plug-in (löytyy PS asennuslevyltä) on asennettu.

Esimerkki maskauksesta:

Ja vielä syvätty ja maskattu esimerkki vierekkäin:

Maski Alpha-kanavassa

Alkuun